HỒ SƠ THAM VẤN
Số TT Tên dự án Loại tham vấn Địa điểm thực hiện Chủ dự án đầu tư Ngày bắt đầu tham vấn Thời gian còn lại Hồ sơ Góp ý
81 “Dự án Đầu tư xây dựng và Kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Cây Trường, quy mô: 7.000.029 m2” Đánh giá tác động môi trường Thị trấn Lai Uyên và xã Cây Trường II, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP 24-04-2024 Hết hạn
82 Khu phi thuế quan và Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (khu 1)” - Khu phía Bắc (diện tích 369,7 ha) và khu phía Nam (diện tích 446,1 ha) Cấp giấy phép môi trường phường Đông Hải 2, quận Hải An, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, thành phố Hải Phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Sao Đỏ 23-04-2024
83 YUJIN ENC VINA Cấp giấy phép môi trường Khu công nghiệp Quế Võ (khu vực mở rộng), phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh và Khu công nghiệp Yên Phong (khu mở rộng), xã Thụy Hòa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh Công ty TNHH YUJIN ENC VINA 23-04-2024
84 Sungwoo Vina – Bắc Ninh Cấp giấy phép môi trường tại lô II.1, II.2, II.3, III.6 Và VI.2, KCN Thuận Thành 3, phường Thanh Khương, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh Công ty TNHH Sungwoo Vina 23-04-2024
85 “Dự án nhà máy Kyocera Avx Components Bắc Giang” Đánh giá tác động môi trường Lô CN-07, KCN Vân Trung, phường Vân Trung, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang Công ty TNHH Kyocera Avx Components (Bắc Giang) 23-04-2024 Hết hạn
86 Dự án đầu tư "Công ty TNHH Risound Electronics Việt Nam" Đánh giá tác động môi trường Lô B2-3 Khu công nghiệp Cộng hòa, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương Công ty TNHH Risound Electronics Việt Nam 23-04-2024 Hết hạn
87 Dự án “Kế hoạch phát triển mỏ Bạch Hổ Lô 09-1 điều chỉnh năm 2024 - Khu vực Tây Nam” Đánh giá tác động môi trường Lô 09-1, ngoài khơi Tây Nam Việt Nam Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (Vietsovpetro) 23-04-2024 Hết hạn
88 Dự án: “Phát triển nhà ở Khu đô thị mới tại xã Tân Bình và phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình" Đánh giá tác động môi trường xã Tân Bình và phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Công ty TNHH Thăng Long 22-04-2024 Hết hạn
89 Dự án: “Nhà máy Radiant Opto – Electronics Việt Nam Nghệ An” Đánh giá tác động môi trường Số 8, đường số 12 (địa điểm 1) và Số 3, đường Độc Lập (địa điểm 2) Khu công nghiệp VSIP Nghệ An, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An Công ty TNHH Radiant Opto – Electronics Việt Nam Nghệ An 21-04-2024 Hết hạn
90 Dự án “Doanh trại Trung đoàn bộ binh 8/Sư đoàn 395/Quân khu 3 (giai đoạn 1 Đánh giá tác động môi trường Xã Nam Tiến và xã Bình Minh, huyện Nam Trực tỉnh Nam Định Quân khu 3 21-04-2024 Hết hạn
Tổng số: 1070 bản ghi.